Vastgoed

– woninghuur- en handelshuurgeschillen
– mede-eigendom
– aansprakelijkheid van aannemers en architecten
– gerechtelijke en minnelijke expertises
– opstellen aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden

– Echtscheiding
– Beëindiging wettelijke/feitelijke samenwoonst
– Vereffening en verdeling
– Maatregelen voor uw kind (ouderlijk gezag, financiële regeling, verblijfsregeling,..)
– Persoonlijke onderhoudsbijdrage van/aan ex-partner
– Adoptie
– Erkenning van uw kind
– Testament en schenking
– Nalatenschap
– Bijstand bij verhoor bij politie (Salduz)
– Bijstand bij voorleiding bij de onderzoeksrechter
– Verdediging voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) of de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM)
– Verdediging van de beklaagde bij strafrechtelijke vervolging (raadkamer, correctionele rechtbank, kamer van inbeschuldigingstelling, hof van beroep, hof van assisen)
– Verdediging van het slachtoffer (burgerlijke partijstelling)
– Internationale bescherming
– Gezinshereniging
– Humanitaire- en medische regularisatie
– Arbeidskaart en beroepskaart voor zelfstandigen
– Visa
– Statuut van langdurig ingezetene
– Belgische nationaliteit
– Staatloosheid
– Weigering tot de voltrekking van een huwelijk of de verklaring van een wettelijke samenwoosnt (‘schijnhuwelijk/schijn wettelijke samenwoonst)
– Weigering tot het akteren van de erkenning van een kind
– Erkenning buitenlandse akten
– Verbetering of wijziging van authentieke akten (geboorteakte, huwelijksakte,..)
– Opstellen en onderhandelen van handelscontracten
– Voeren van ondernemingsrechtelijke procedures,
– Redigeren en screenen van algemene voorwaarden (handelshuur, concessie, verkoop -en koop, levering,…)
– Invorderen van facturen,
– Contractbreuk,
– Gebreken in producten,
– Oneerlijke marktpraktijken
Professionele aansprakelijkheid

– Bouw: architecten, ingenieurs, aannemers, ..
– Dienstverlening: verzekeringsmakelaars, vastgoed makelaars, boekhouders, …
– Zorgverlening: chirurgen, artsen, verplegers, …
– Contracten: ondernemingen, garagisten, verhuurders, verkopers, …
– Inbreuken m.b.t de regels van de kunst, de algemene zorgvuldigheid norm, informatie of adviesverlening, deontologie, …
– Arbeidsongevallen

Buiten-contractuele aansprakelijkheid

– Onrechtmatige daad
– Gebrekkige zaken
– Ouders
– Onderwijzers, onderwijsinstellingen, scholen
– Werkgever, aansteller
– Dieren
– Gebouwen

Contractuele aansprakelijkheid

– Precontractuele aansprakelijkheid
– Contractbreuk
– Tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst
– Wilsgebreken
– Huurdersaansprakelijkheid

Medische aansprakelijkheid

– Medische fout, ongeval
– Tekortkomingen bij de zorgverlening
– Tekortkomingen bij de advies- en informatieverlening
Productaansprakelijkheid
– Verborgen gebreken bij koop-verkoop
– Schade veroorzaakt door gebrekkige producten

Verkeersaansprakelijkheid

– Strafrechtelijke verdediging voor inbreuken op de wegcode
– Burgerlijke partijstelling om schade te verhalen bij verkeersongeval
– Schade aan voertuigen en personen
– Vergoeding zwakke weggebruikers

Vastgoed
Familierecht
Strafrecht
Vreemdelingenrecht
Ondernemingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht

– woninghuur- en handelshuurgeschillen
– mede-eigendom
– aansprakelijkheid van aannemers en architecten
– gerechtelijke en minnelijke expertises
– opstellen aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden

– Echtscheiding
– Beëindiging wettelijke/feitelijke samenwoonst
– Vereffening en verdeling
– Maatregelen voor uw kind (ouderlijk gezag, financiële regeling, verblijfsregeling,..)
– Persoonlijke onderhoudsbijdrage van/aan ex-partner
– Adoptie
– Erkenning van uw kind
– Testament en schenking
– Nalatenschap

– Bijstand bij verhoor bij politie (Salduz)
– Bijstand bij voorleiding bij de onderzoeksrechter
– Verdediging voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) of de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM)
– Verdediging van de beklaagde bij strafrechtelijke vervolging (raadkamer, correctionele rechtbank, kamer van inbeschuldigingstelling, hof van beroep, hof van assisen)
– Verdediging van het slachtoffer (burgerlijke partijstelling)

– Internationale bescherming
– Gezinshereniging
– Humanitaire- en medische regularisatie
– Arbeidskaart en beroepskaart voor zelfstandigen
– Visa
– Statuut van langdurig ingezetene
– Belgische nationaliteit
– Staatloosheid
– Weigering tot de voltrekking van een huwelijk of de verklaring van een wettelijke samenwoosnt (‘schijnhuwelijk/schijn wettelijke samenwoonst)
– Weigering tot het akteren van de erkenning van een kind
– Erkenning buitenlandse akten
– Verbetering of wijziging van authentieke akten (geboorteakte, huwelijksakte,..)

– minnelijke- en gerechtelijke invordering van onbetaalde facturen
– oprichting en omvorming vennootschappen
– ontbinding en vereffening vennootschappen
– overdracht van aandelen, handelszaken en vennootschappen
– conflicten tussen vennoten
– bestuurdersaansprakelijkheid
– dienstencontracten
– handels- en marktpraktijken, oneerlijke concurrentie en vorderingen tot staking

– verkeersrecht
– medische aansprakelijkheid
– letselschade
– productaansprakelijkheid
– bestuurdersaansprakelijkheid
– contractuele- en buitencontractuele aansprakelijkheid

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op