Vreemdelingenrecht

– minnelijke- en gerechtelijke invordering van onbetaalde facturen
– oprichting en omvorming vennootschappen
– ontbinding en vereffening vennootschappen
– overdracht van aandelen, handelszaken en vennootschappen
– conflicten tussen vennoten
– bestuurdersaansprakelijkheid
– dienstencontracten
– handels- en marktpraktijken, oneerlijke concurrentie en vorderingen tot staking

– Echtscheiding
– BeĆ«indiging wettelijke/feitelijke samenwoonst
– Vereffening en verdeling
– Maatregelen voor uw kind (ouderlijk gezag, financiĆ«le regeling, verblijfsregeling,..)
– Persoonlijke onderhoudsbijdrage van/aan ex-partner
– Adoptie
– Erkenning van uw kind
– Testament en schenking
– Nalatenschap
– Bijstand bij verhoor bij politie (Salduz)
– Bijstand bij voorleiding bij de onderzoeksrechter
– Verdediging voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) of de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM)
– Verdediging van de beklaagde bij strafrechtelijke vervolging (raadkamer, correctionele rechtbank, kamer van inbeschuldigingstelling, hof van beroep, hof van assisen)
– Verdediging van het slachtoffer (burgerlijke partijstelling)
– Opstellen en onderhandelen van handelscontracten
– Voeren van ondernemingsrechtelijke procedures,
– Redigeren en screenen van algemene voorwaarden (handelshuur, concessie, verkoop -en koop, levering,…)
– Invorderen van facturen,
– Contractbreuk,
– Gebreken in producten,
– Oneerlijke marktpraktijken

– woninghuur- en handelshuurgeschillen
– mede-eigendom
– aansprakelijkheid van aannemers en architecten
– gerechtelijke en minnelijke expertises
– opstellen aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden

– verkeersrecht
– medische aansprakelijkheid
– letselschade
– productaansprakelijkheid
– bestuurdersaansprakelijkheid
– contractuele- en buitencontractuele aansprakelijkheid

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op